Sex coaching to proces interdyscyplinarny, bazujący na terapii poznawczo-behawioralnej. W ramach procesu coachingowego klient sam określa cele oraz tempo pracy zmian. Ogromną zaletą sex coachingu jest możliwość oglądania problemów własnych w odmiennej perspektywie oraz wglądy intelektualne i emocjonalne, które uzyskuje klient. Oprócz rozwiązywania problemów natury intymnej na sesjach sex coachingu klienci wzmacniają poczucie własnej wartości, uczą się komunikacji i zarządzania emocjami. Sex coaching zasadniczo polepsza jakość życia, wprowadzając stan równowagi i świadomości.

Coach – prowadzący, w czasie rozmowy zadaje pytania, których celem jest głębsze zrozumienie sytuacji przez klienta – Coachee (ang. klient coachingowy). Coach nie mówi klientowi, co powinno się wydarzyć, ani w nie ocenia jego działań, emocji, opinii. Coach nie prowadzi z klientem procesu terapeutycznego. Korzysta z doświadczeń przeszłości tylko w zakresie wyznaczonym przez klienta. Coach patrzy z w przyszłość, pomagając klientowi uczynić ją jak najlepszą. Istotą coachingu jest przekonanie, że klient jest w pełni gotowy, aby być szczęśliwy i sprawczy we wszystkich obszarach swojego życia.

Zasady współpracy

Dyskrecja

Na sesjach dotykamy osobistych problemów klientów, dlatego dane klientów, notatki są całkowicie poufne. Gdy prowadzę coaching z parą zasadę dyskrecji stosuję do całości przekazu, który uzyskałam w czasie sesji z każdą z osób.

Etyka

Jako Life Coach ICF oraz jako Professional Sex Coach podlegam zasadom etyki zawodowej odpowiednio polskiej federacji IFC oraz amerykańskiej federacji AASEC.

Komfort

Ważnym elementem porządkowania zasad współpracy jest kontrakt między coachem, a klientem, który zainteresowane osoby otrzymują na adres emaliowy. Szczegółowe ustalenia dotyczące pracy, zadań są podejmowane wspólnie. Coach odpowiada za właściwie przeprowadzony proces. Odpowiedzialność za wdrażanie zmiany leży po stronie klienta.

Czy sex coaching jest dla ciebie?

Dla kogo?

Sex coaching jest rozwiązaniem dla tych osób, które chcą podnieść jakość swojego życia, zmienić nawyki, sposób myślenia lub widzenia świata. Jest niezwykle skuteczny w momentach kryzysu, gdy potrzebna jest nowa mapa rzeczywistości, nowe strategie działania. Sensem sex coachingu jest wspieranie ludzi w procesie osiągania pożądanych przez nich zmian w obszarze ciała, relacji intymnych oraz emocji.

W jaki sposób?

Sex coaching realizuje się poprzez sesje oparte na rozmowach. Coach rozmawia z klientem pytaniami wywołując refleksję, wglądy nad obecną sytuacją. Rozmowa może zawierać elementy zabawy, takie jak ćwiczenia, rysowanie etc, służące aktywizacji całego umysłu. Wnioski i obserwacje wynikające z sesji zostają następnie zamienione na konkretny plan działania, który ma przybliżać klienta do osiągnięcia wyznaczonych przez niego celów.

Rezultaty

Sex coaching jest skuteczny w pracy nad problemami emocjonalnymi i seksualnymi. To tylko niektóre zmiany jakie możesz osiągnąć dzięki sesjom.

Obszar osobisty:
* obudzenie radości życia
* zwiększenie poziomu samoświadomości
* osiąganie spokoju i równowagii wewnętrznej
* nauka podejmowania decyzji i działań zgodnych z wewnętrznym systemem wartości
* większy spokój ducha, dzięki działaniu w zgodzie z własnym systemem wartości
* poszerzanie zakresu strefy komfortu
* większa pewność siebie i wyższa samoocena

Obszar seksualności:
* zwiększenie świadomości, uważności, obecności w seksie
* większa wiedza o potrzebach własnych i partnera_ki
* umiejętność rozmowy o seksie
* lepszy kontakt z ciałem
* większa otwartość emocjonalna wynikająca z redukcji przekonań
* poprawa relacji w związku
* poprawa jakości seksu i życia emocjonalnego
* większa radość i spełnienie z prowadzenia udanego życia seksualnego

Obszar relacji i pracy:
* większa skuteczność niezależnie od obszaru działań, wynikająca z rozumienia własnych celów, możliwości i ograniczeń
* umiejętność tworzenia konkretnych planów rozwoju osobistego i zawodowego
* poprawa zdolności komunikacyjnych
* redukcja poziomu stresu
* redukcja nieskutecznych reakcji i zachowań
* większe umiejętności interpersonalne
* osiąganie równowagi między życiem osobistym i aktwnościami zawodowymi.

Sex Coaching
Co w nim odkrywczego?

Sex coaching rozwinął się w odpowiedzi na potrzebę profesjonalnego zajęcią się ludzką seksualnością, w czasie dużych zmian kulturowych i społecznych. Dotychczasowe formy pracy okazały się nieskuteczne w pewnych zakresach lub utraciły zaufanie odbiorców. Z dorobku nowoczesnej psychologii pozytywnej wyrósł sex coaching, który rozwija się prężnie zarówno w Stanach Zjednaczoncyh, jak i Europie. Istota jego działania jest podobna do life coachingu – pozytwyne podejście, kurs na zmiany, patrzenie w przyszłość, wsparcie. Co jest w nim szczególnego? Sex coaching kładzie nacisk na świadomy rozwój seksualności i intymności, wzmacnianie relacji (komunikacja, emocje), pomaga budować kontakt z ciałem. Wyjątkowym aspektem pracy sex coacha jest dostarczanie klientom szerokiej, neutralnej wiedzy na temat seksualności. Rzeczowej wiedzy, ale nie wskazówek. Właścicielem procesu zmiany pozostaje klient, zaś coach może tylko poszerzać jego perspektywę.

Osoba, która wybiera się do sex coacha może oczekiwać, że będzie partnerem – klientem, nie zaś pacjentem. To zasadniczo zmienia sposób pracy oraz jej efekty, ponieważ sex coach skupia się na mocnych stronach klienta, na tym, co można osiągnąć, poprawić, ulepszyć. Nie stawia diagnoz, nie ocenia, nie porównuje. Akceptuje i wspiera w rozwoju, nie pouczając, nie dając lekcji. Nawet jeżeli klientowi_ce potrzebne są informacje, inspiracja by móc wymyślić coś samemu, udział sex coacha w tym jest maksymalnie neutralny, wolny od ciężaru przekonań, ideologii, nakazów i zakazów. To bardzo ważne, jeżeli dotykamy ludzkiej seksualności. Ta sfera jest delikatna i bardzo zróżnicowana. Nie istnieje jeden wzorzec właściwego życia seksualnego. Pojęcie normy odchodzi w mroki niepamięci. Sex coach podkreśla w swojej pracy wagę zachowania świadomości, konsensualności (zgody partnerów) i odpowiedzialności w naszym życiu emocjonalnym i seksualnym.

W ramach pracy ze mną możesz zająć się rozwiązywaniem problemów emocjonalnych, seksualnych i związkowych, niezależnie od tego, czy pozostajesz w relacji intymnej z kimś, czy jesteś solistą/solistką.
Dla tych, którzy nie doświadczają konkretnych wyzwań w sferze seksualności i ciała, proponuję pracę nad rozwojem osobistym. Jej podstawą jest idea Slow Sex – pomagająca budować świadome i jakościowe życie psychoseksualne.
Możesz pracować w gabinecie na sesjach indywidualnych, sesjach dla par oraz zapisać się na jeden z moich warsztatów. Możesz także sięgnąć po książkę „Slow Sex – uwolnij miłość”, która pozwoli ci się zapoznać z nowoczesnym, pozytywnym modelem seksualności, który promuję.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania, dotyczące coachingu i pracy ze mną.

Chcesz spytać o coś więcej?
Napisz: marta@niedzwiecka.net

Czym zajmujemy sie na sesjach?

Uważnością. Ciałem. Oddychaniem. Marzeniami. Definicją sukcesu. Definicją szczęścia. Czuciem. Złością. Gniewem. Dotykiem. Bliskością. Technikami seksualnymi. Technikami komunikacji. Potrzebami. Ambicją. Oczekiwaniami. Radością. Wygłupami. Związkiem. Miłością. Pustką. Wypaleniem. Misją życiową. Pieniędzmi. Energią. Dziećmi. Partnerstwem. Zdradą. Tożsamością. Seksem.

Jak wyglądają sesje 1:1 ?

Gdy spotykamy się osobiście lub przez Skype mamy do dyspozycji 1 h. Spotkania odbywają się co dwa lub trzy tygodnie. Decyzja w tym zakresie zależy od ciebie. Niezależnie, czy wybierzesz jeden  z 4 głównych programów, czy też przychodzisz z konkretnym wyzwaniem, najpierw rozmawiamy ogólnie. Celem pierwszego spotkania jest spojrzenie zarówno na siebie, jak i na swoją sytuację z szerszej perspektywy. Potem ramy pracy wyznacza temat, jakim się zajmujemy. Każda sesja jest prowadzona według podstawowych zasad coachingu. Bez Ocen. Bez gotowych rozwiązań. W kontakcie z klientką/klientem. Partnersko. Konkretnie. Sesje są elementem większej całości. Składają się na proces zmiany, który ma doprowadzić cię do wyznaczonego celu. Ja w tym procesie pełnię ważną, ale drugorzędną rolę. Moje prywatne poglądy nie wpływają na to, co będzie sie działo z twoim życiem. Ty decydujesz i ty realizujesz, bo to ty jesteś specjalistą od swojego życia. Ja zamieniam pragnienia na plan.

Jak wyglądają sesje coachingowe dla par?

Gdy spotykamy sie w parach mamy do dyspozycji 1,5 h. Sesje odbywają się co trzy tygodnie. W przypadkach silnych kryzysów istnieje możliwość zagęszczenia spotkań, ale decyzję o tym podejmujemy razem.

Gdy zgłasza się do mnie para, która wspólnie zdecydowała się na pracę nad związkiem, najpierw rozmawiam z każdym z osobna. Dopiero, gdy 2 osoby spotkały się ze swoimi osobistymi tematami, przychodzi czas na wspólną rozmowę. W czasie rozmowy pełnię rolę moderatora, wspierając proces komunikacji między partnerami. Zachowuję obiektywny dystans do każdej ze stron. Sesje dla par nie są bezpośrednim uczestnictwem czy ingerencją w intymność. Są przestrzenią w której dwoje ludzi, poprzez rozmowę, ćwiczenia, czasem zabawę, ma dojść do porozumienia i ustalić wspólnie w jaki sposób chcą razem ulepszać swój związek.

Za co mi płacisz?

Za przestrzeń, którą dla ciebie stwarzam. Jej elementami są zarówno uważność, aktywne słuchanie, informacje zwrotne, budowanie komfortu czy też motywacja do przekraczania strefy komfortu. Ważnym elementem jest moja wiedza o ludzkiej seksualności, psychologii i ciele. Możesz także oczekiwać wsparcia, udzielanego na równi z obiektywną i rzeczową, informacją zwrotną.

Po co to wszystko?

Rozwój osobisty nie jest obowiązkowy, ale podnosi jakość życia i pomaga radzić sobie ze zmianami, problemami i kryzysami. A one nadchodzą niezależnie od naszej woli. Właściwe pytanie brzmi – czy chcemy trzymać stery naszego życia w rękach, czy dajemy się nieść nurtowi, bez możliwości wpłynięcia na to, gdzie się znajdziemy? Jeśli chcesz mieć wpływ na to, czy jesteś szczęśliwa_y, spełniona_y i żyjesz pełnią życia, czy tylko zdarza ci się to czasem, rozważ możliwość pracy nad sobą.

Jaki jest coaching ze mną?

Coaching, który prowadzę jest skuteczny i oparty na poszukiwaniu prawdy. Szanuje ludzi, którzy mimo obaw i często skomplikowanej historii decydują się na zmiany w życiu. Poruszają mnie odwaga i determinacja moich klientów i klientek w dążeniu do spełnienia i szczęścia. Jednak nasze sesje nie zawsze są uroczymi konwersacjami. Zmiana odbywa się czasem w niewygodzie, czasem we łzach. Czasem z iskrą objawienia, której szukało się latami, czasami zaś – żmudnie i długotrwale. Jeżeli więc naprawdę szukasz zmiany, mogę być tym właściwym coachem.

Przeczytałam, że pomagasz matkom po urodzeniu dziecka. Jak to robisz?

Położenie kobiety po urodzeniu dziecka zmienia się diametralnie. I często prowadzi do poważnych, życiowych kryzysów. Dodatkowo wysokie wymagania wobec matek, tempo życia, liczne stresy powodują, że kobiety nawet rodzące kolejne dzieci, uskarżają się na zanik zainteresowania seksem, odczucie zaniku więzi w związku, osamotnienie.

Czy mam się jakoś przygotować?

Najważniejszym elementem przygotowania jest decyzja o przyjściu na sesję. Oprócz pozywtynego nastawienia nie ma potrzeby dodatkowo się przygotowywać.

Chcę chodzić na coaching, ale partner_ka nie ma na to ochoty. Co zrobić?

Zdarza się, że jedno z partnerów chciałoby coś zmienić, a drugie nie ma na to ochoty. Jeżeli decyzja drugiej strony uniemożliwia wspólną pracę, to można siegnąć po sesje indywidualne.

Czym się różni sex coach od seksuologa?

Seksuologa i sex coacha łączy głównie to, że zajmują się seksem. Różnice są liczne – począwszy od tego, ze sex coach nie stawia diagnoz, nie zajmuje się zaburzeniami, nie wypisuje recept. Podejście coachingowe jest właściwe do wychodzenia z kryzysów, nauki komunikacji, polepszania jakości życia seksualnego albo reanimowania go po okresie zimy seksualnej. Jest skoncentrowane na planowaniu i wdrażaniu zmian, polepszeniu emocjonalnego dobrostanu. Nie nadaje się natomiast w przypadku zaburzeń osobowości, stanów depresyjnych, traum na tle seksualnym. Klient, który trafia do coacha może otrzymać sugestię rozpoczęcia terapii, jeżeli coach zaobserwuje, że problemy klienta wychodzą poza ramy coachingu.

Referencje
 • Pracuję nad swoją kobiecością i seksualnością od dłuższego czasu. Do sex coacha zwróciłam się, bo byłam ciekawa alternatywnych metod, jakie się mogą pojawić. Dużo się uczę i dowiaduję. Czuję, jakbym otworzyła szeroko okno i oddychała swobodnie.

  Aleksandra
 • Miałam wcześniej kontakt z biznes coachingiem. Kiedy sama znalazłam się w trudnej sytuacji życiowej pomyślałam, że spróbuję tych metod, bo są skuteczne. Jednak trochę błądziłam we mgle. Te rozmowy dały mi motywację i pozwoliły zobaczyć moją pracę, związki, emocje takimi jakie są, a nie takimi jakie je sobie wyobrażałam.

  Marta
 • Dla mnie odkryciem były sposoby na świadomą komunikację w parze oraz możliwość wyrażania tego, co chcę i czuję. Nie sądziłem, że nawet kiedy się denerwujemy, dalej można się dogadać. Teraz dużo mniej czasu spędzamy na kłótniach, bo od razu chcemy się dowiedzieć o przyczyny i wspólnie rozwiązać problem. Nie wiedziałem też, jak bardzo złość zatruwała nasze życie seksualne.

  Paweł
 • Sesje z Martą to nie jest spotkanie, żeby sobie pogadać. Dużo się dzieje i nie raz czułem, że przekraczam wszystko, co o sobie myślałem do tej pory.

  Marcin
  manager
 • To było zderzenie z tym, do czego sama przed sobą nie chcę się przyznać. Ale też było uspokojeniem. Powolnym plewieniem schematów. Rozwojem.

  Joanna
  szkoleniowiec
 • Coaching z Martą zawiera dużo innych rzeczy, oprócz samych tematów związanych z seksem. Mogę powiedzieć, że czułam się zadbana jako człowiek i jako kobieta. I dowiedziałam się o sobie bardzo dużo.

  Wanda
  bizneswoman
Dla par

Zyski – wzmocnienie związku, podsycenie namiętności, miłości. Nauka komunikacji, rozumienia zarówno potrzeb własnych, jak i partnera.

Dla solistów

Zyski – zaprzyjaźnienie się ze swoim ciałem ciała. Prawdziwy kontakt ze sobą. Budowanie seksualnej i emocjonalnej otwartości.

Dla poszukujących

Zyski – pogłębienie kontaktu z ciałem, uważności, świadomości. Nauka rozkosznego życia.

Dla każdej orientacji

Zyski  – praca w atmosferze akceptacji różnorodności ludzkiej ekspresji seksualnej, bez normatywności i ocen.