nav Created with Sketch.

Osiem powodów do podziwu

S05E11
Osiem powodów do podziwu

 

Podziw to przedziwnie skomplikowany i niedoceniany składnik naszego życia psychicznego. To odpowiedź na rzadkie i intensywne wydarzenia, takie jak oglądanie wschodu słońca po wspięciu się na wysoką górę. Ale podziw można odnaleźć także w codzienności, na spacerze lub w interakcji międzyludzkiej. O sile i znaczeniu podziwu, o innych, niż powszechnie znane, Ośmiu Cudach Świata. Co z tym wspólnego mają psychodeliki i co dzieje się z naszym mózgiem, gdy słuchamy muzyki.

🔴 Słuchajcie i podawajcie dalej! Życie się robi lepsze, o zmierzchu.

🎧 Anchor: https://ibit.ly/3uhW

🎧 Apple Podcasts: https://ibit.ly/sHn3

🎧 Spotify: https://ibit.ly/tD5-

🎧 YT: https://ibit.ly/-jTh

#ozmierzchu #seksisens #psychologia #polskiepodkasty #podkast #podcast #psychoterapia #psychoedukacja #podziw #ósmycudświata #osiemcudówświata #zachwyt


Najnowsze odcinki

Sypnij złota na Zmierzchy!

To wspiera podkast i przynosi szczęście darczyńcom.